A. ROZTWORY GUMY ARABSKIEJ

Śluz z gumy arabskiej

Najlepszy gatunek gumy arabskiej wrzuca się do butelki tej wielkości, aby przygotowana następnie mieszanina (guma i woda) wypełniła 4/5 jej objętości. Wówczas określa się wagę gumy arabskiej (przez zważenie butelki z gumą i odjęcie wa­gi próżnej butelki) i przemywa ją dokładnie wodą destylowaną, daje dobrze obcieknąć i powoli dodaje wyliczoną ilość wody de­stylowanej, zmieszanej uprzednio z około 10% wody wapiennej. Napełnioną i zakorkowaną butelkę kładzie się na 3 godziny bez wstrząsania poziomo w chłodne miejsce; następnie, pozostawiając butelkę w poziomem położeniu, przekręca ją o pół obrotu (180°). Manipulację tę powtarza się 3 razy dziennie, w ciągu 4 dni. Następnie przecedza się (na kolatorze) przez cienkie płót­no, uprzednio zmoczone wodą destylowaną, bacząc na to, aby przy nalewaniu uniknąć tworzenia się pęcherzy i piany. Otrzymanym produktem napełnia się natychmiast ostrożnie ( i do­kładnie, bez tworzenia piany) 50 gr. butelki; korki należy pokryć warstwą parafiny i butelki odstawić w chłodne miejsce.

Płynna guma z elastycznem podłożem

1 cz. kwasu salicylowego rozpuszcza się w 20 cz. spirytusu winnego, dodaje następnie 3 cz. szarego mydła i skłóca do rozpuszczenia mydła. Następnie dodaje się 3 cz. gliceryny i mieszaninę tę wlewa do uprzednio przygotowanego roztworu gumy (93 cz. gumy arabskiej i tyle miękkiej wody, ile potrzeba dla otrzymania syropowego roztworu). Preparat ten jest nadzwy­czaj trwały, po wyschnięciu elastyczny jak żelatyna i posiada większą siłę sklejania niż płynny klej.

Trwały roztwór gumy arabskiej

Można otrzymać bez użycia kwasu salicylowego kamfory i t. p. w ten sposób, że rozcieńczamy roztwór gumy arabskiej alko­holem w stosunku 100:5 wytworzony w pierwszej chwili osad rozpuszcza się przy wstrząsaniu mieszaniny. Następnie filtruje się przez zmarszczony papierowy sączek.

Ulepszona własność  sklejania gumy arabskiej

Osiąga się ją przez dodanie do roztworu gumy arabskiej wodnego roztworu siarczanu glinowego. Dla 250 gr. skoncentrowa­nego roztworu gumy arabskiej (przygotowanego z 2 cz. gumy i 5 cz. wody) wystarcza 2 gr. krystalicznego siarczanu glinu. Sól tę rozpuszcza się w 10 cio krotnej ilości wody i roztwór mie­sza z roztworem gumy.

Roztwór gumy arabskiej dla farb malarskich

Aby otrzymać odpowiednie roztwory, najlepiej jest rozpu­ścić gumę arabską w możliwie małej ilości wody zapomocą nagrzewania i roztwór przefiltrować przez gęste sukno. Przez nagrzewanie zabija się także liczne, znajdujące się w gumie drobnoustroje, przez co roztwór zyskuje na trwałości. Zaleca się wogóle, roztwory gumy arabskiej, służące do rozcierania farb, zużytkować jaknajprędzej, ponieważ łatwo kwaśnieją.

Guma dla sztucznych kwiatów

70 gr. gumy arabskiej rozpuszcza się w zupełnie letniej wodzie, a gdy roztwór osiągnie konsystencję ciekłej żelatyny, dodaje jeszcze 35 gr. mąki i całość dobrze miesza w przeciągu 10 minut.

Sztuczna guma arabska!

20 cz. sproszkowanego cukru gotuje się z 7 cz. świeżego mleka, dodaje 50 cz. roztworu z 36 cz. szkła wodnego w 100 cz. wody i nagrzewa do 50° C. Otrzymany roztwór rozlewa się w płaskie skrzynki z białej blachy, przyczem wydziela się ziarnista masa.