D. ATRAMENTY DO KOPJOWANIA

Atrament Allfielda

Do kopjowania bez użycia prasy. 10 cz. zwyczajnego atramentu wyparowuje się do 6 cz. i dodaje około 4 cz. gliceryny. Kopjowanie uskutecznia się przez proste nałożenie papieru do kopjowania na pismo, które się jednak łatwo zamazuje.

Atrament kopjowy dla architekt>ów etc.

240 cz. roztworu pyrogalusowego, 4 cz. koperwasu miedzia­nego, 10 cz. chlorku żelaza i 2 cz. octanu uranu. Atrament powyższy nadaje się szczególnie dla architektów i inżynierów, po­nieważ daje tak ostre linje, że bez zwilżenia, można otrzymać 2—3 wyraźne odbitki. W tym celu kładzie się arkusz grubego, bardzo gładkiego, dobrze satynowanego papieru (Bristol) na oryginał, przykrywa rajsbretem i obciąża ten ostatni równo­miernie książkami, nie stosując zbyt silnego ciśnienia. Po 3—5 dniach można arkusz zdjąć, a następnie w ten sam sposób otrzy­mać drugą i trzecią kopję.

Czarne atramenty kopjowe

1.  6—8 kg. wyciągu kampeszowego rozpuszcza się w 100 kg. wody, nagrzewając i mieszając w emaljowanem kotle. Po zdjęciu z ognia, dodaje 1 kg. dwuchromianu patosu, a gdy ten się rozpuścił, dobrze mieszając, jeszcze 3 kg. kwasu azotowego (40%). Po 20 minutach dodaje się jako środek zgęszczający 3 kg. dekstryny, rozpuszczonej w 6 kg. wody, albo roztwór 6 kg. cukru w 6 kg. wody. Teraz, po dobrem zmieszaniu, nalewa się atrament w beczki. 14 dni czeka się na wyklarowanie, poczem można nalewać w butelki. Pleśnieniu zapobiega się przez doda­ nie 0,1% kwasu salicylowego.
2.  Niebiesko – czarny. 30 kg. wyciągu kampeszowego rozpuszcza się w 300 kg. wrzącej wody i następnie do roztworu wrzuca się po kolei 24 kg. ałunu chromowego, 6 kg. koperwasu żelazowego i 8 kg. indygokarminu. Wreszcie dodaje się 9 kg. dekstryny, rozpuszczonej w 20 kg. wody.

Fioletowy atrament kopjowy

19 kg. wyciągu kampeszowego rozpuszcza się w 200 kg. wody, dodaje po kolei 6 kg. ałunu 8 kg. krystalicznej sody, 9 kg. kwasu oksalnego i nakoniec 6 kg. gumy, rozpuszczonej w 12 kg. wody.