Laki czerwone

1. Wyborowe:
a) bez karminu.

  I  II III IV
Terpentyny weneckiej 207 260 300 ——
Szelaku   bielonego 370 250 300 120
Węglanu magnezu 103 200 310 ——
Terpentyny —— —— —— 20
Cynobru 360 330 325 90
Oleju terpentynowego —— 25 25 80
Magnezji —— —— —— 30

b) Z karminem:

I II III
Terpentyny weneckiej 205 300 350
Szelaku bielonego 380 390 390
Węglanu magnezji 100 150 250
Oleju terpentynowego 20 20 20
Cynobru 350 350 330
 Karminu 10 10 10

2. Dobre:

I II III IV V VI
Szelaku 550 620 550 700 760 10
Terpentyny 740 680 600 550 410 80
Kredy albo magnezji 300 200 30*)
Gipsu albo bieli cynk. 200 30**)
Bieli permanent 100 380 300 320
Cynobru 130 220 340 300 540 60
Oleju terpentynowego 20 40 4

*) cz. kredy.   **) 10 cz. magnezji.

3. Zwyczajne pocztowe:

I II III
Gęstej terpetyny 290 290 295
Szelaku 170 160 150
Kalafonji 140 160 180
Kredy 100 110 110
Ziemi infuzoryjnej 90 110 110
Szpatu ciężkiego 50 60 60
Czerwieni angielskiej 110 110 110
Oleju terpentynowego 35 35 40

…….

I II III
Szelaku 35 20 15
żywicy 65 80 85
Terpentyny 50 50 60
Oleju terpentynowego 5 5 5
Kredy 25 30 20
Gipsu! 10 5
Cynobru 25
Minji 60
Mąki ceglanej 10
Czerwieni angielskiej 50

…….

I II III
Gęstej terpentyny 200 200 220
Szelaku 230 220 210
Kalafonji 100 140 180
 Kredy 50 60 70
Gipsu 50 60 70
Ziemi infuzoryjnej 100 130 160
Minji 190 215 230
Cynobru 110 100 90
Oleju terpentynowego 35 35 35

……

I II III
Gęstej terpentyny 290 340 395
Szelaku pomarańczowego 440 400 400
Ziemi infuzoryjnej 160 210 260
Gipsu 90 130 170
Oleju terpentynowego 30 30 30
Cynobru 140 140 140
Minji 100 110 140

…….

I II II IV V
Szelaku 520 490 620 710 740
Terpentyny 600 580 520 600 420
Żywicy świerkowej 440 440 320 210 160
Kredy 180 100
Bieli permanent 320 300 120
Cynobru 180 130 200 400 520

4. Najzwyczajniejszy:
15. cz. szelaku, 85 cz. żywicy, 60 cz. terpentyny, 5 cz. oleju terpentynowego, 20 cz. kredy, 10 cz. mąki ceglanej, 50 cz. czerwieni angielskiej.
5. Lak do paczek i worków:
a) 5 kg. kalafonji, 800 do 1000 gr. oleju żywicznego, 2 kg. szpatu ciężkiego albo 4 kg. kredy. Lak farbuje się na żółto złotą ochrą, na różowo — minją i na ciemno czerwony kolor tlenkiem żelaza (czerwienią angielską).