L. KONSERWACJA ATRAMENTU

Robiono dużo doświadczeń, aby zabezpieczyć atrament od pleśnienia. Najlepszym środkiem okazał się czysty, krystalicz­ny kwas salicylowy. 10—20 gr. kwasu salicylowego wystarcza zupełnie dla trwałej konserwacji 100 1. atramentu, chociażby się składał z bardzo łatwo rozkładającej się kompozycji. Dla tanich atramentów w miejsce kwasu salicylowego można używać boraksu, którego ½ kg. wystarcza do zakonserwowania 100 1. atramentu.