LAKI DO BUTELEK

Laki do butelek do wina szampańskiego

1.  Biały:
3. kg. gęstej terpentyny, 3 kg. jasnej żywicy amerykańskiej, 1,5 kg. dobrego szelaku pomarańczowego, 1 kg. oleju terpen­tynowego, 3 kg. kredy, 1 kg. węglanu magnezu, 2 kg. bieli oło­wianej.
2.  Szary:
4 kg. gęstej terpentyny, 4 kg. żywicy amerykańskiej, 1,5 kg. szelaku pomarańczowego, 1 kg. oleju terpentynowego, 2 kg. ziemi infuzornej, 2 kg. bieli ołowianej, 1/3 kg. sadzy.
3.  Czerwony:
4 kg. gęstej terpentyny, 4 kg. żywicy amerykańskiej, 1 kg.i szelaku, 1 kg. oleju terpentynowego, 1,5 kg. kredy, 1,5 kg. wę­glanu magnezu, 2 kg. cynobru, 0,5 kg. minji
4. Złoty:
4 kg. gęstej terpentyny, 4 kg. kalafonji, 2 kg. szelaku, 1,5 kg. węglanu magnezu, 1 kg. ziemi infuzornej, 0,5 kg. ciemnej umbry, 1 kg. łyszczyku, 0,5 kg. złotogłowia.
5.  Marki „Moet:”
3 kg. żywicy burgundzkiej, 1,5 kg. żółtego wosku, 1,2 kg. szelaku, 320 gr. federwejsu, 40 gr. ultramaryny, 360 gr. białej kredy.
6.  Marki „Monopol”:
1,5 kg. żywicy burgundzkiej, 44 gr. żółtego wosku, 330 gr. łoju, 90 gr. szelaku, 675 gr. cynobru, 7,5 kg. federwejsu.
7. Marki „Roderer”:
0,5 kg. żywicy burgundzkiej, 45 gr. żółtego wosku, 90 gr. łoju, 15 gr. szelaku, 120 gr. łyszczyku.

Lak do butelek do likieru

2 cz. żywicy damarskiej w 1 cz. eteru. Przez dodanie nie­wielkiej ilości barwika anilinowego, rozpuszczonego uprzednio w najmocniejszym spirytusie winnym, można otrzymać lak we wszystkich odcieniach. Bronzowe zamknięcie butelki, otrzymu­je się w następujący sposób: butelkę pogrąża się główką pio­nowo do tego pokostu, wyjmuje, przez ostrożne obracanie powo­duje równomierne ściekanie nadmiaru pokostu i posypuje miał­kim proszkiem bronzowym. Suche główki poleruje się suknem.

Lak przezroczysty

20 cz. kalafonji, 40 cz. alkoholu, 60 cz. kollodjum, dowolny rozpuszczalny w alkoholu barwik.

Płynny żelatynowy lak do butelek

W 700 cz. wody rozpuszcza się 50 cz. żelatyny i 50 cz- gumy arabskiej, roztwór doprowadza do wrzenia i parzy nim mieszaninę 100 cz. krochmalu pszennego i 100 cz. wody, tak że wytwa­rza się klajster; Masę farbuje się 2 cz. fuksyny, albo 3 cz. eozyny, albo 5 cz. błękitu wodnego. Główkę butelki zanurza się do ciepłego jeszcze roztworu i suszy na powietrzu.

Lak    biały

400 gr. gipsu, 200 gr. dekstryny, 300 gr. kredy, 300 gr. bia­łego cementu, rozrobionego w 5 1. pokostu alkoholowego. Szyj­kę butelki zanurza się do tej cieczy, którą należy często mie­szać.

Lak    szary

I II III
Gęstej terpentyny 2   kg. 2,5  kg. 2,75  kg.
Żywicy amerykańskiej 2     „ 2,5   „ 2.75   „
Szelaku 1     „ 1      „ 1       „
Oleju terpentynowego 0,75 „ 0,75  „ 0,5     „
Ziemi infuzoroej 1     „ 1,5    „ 1,75   „
Kredy 1,5  „ 2       „ 2,5     „
Bieli ołowianej 1,5  „ 1,5    „ 1,5     „
Sadzy 0,25 „ 0,25   „ 0,25    „

Lak żółty

I II III
Gęstej terpentyny 2   kg. 2     kg. 2,5   kg.
Żywicy amerykańskiej 2     „ 2      „ 2       „
Szelaku 0,5  „ 0.5    „ 0.5     „
Oleju terpentynowego 0,5  „ 0,5    „ 0,5     „
Ziemi infuzoroej 1     „ 1       „ 1        „
Kredy 1     „ 1.5     „ 2        „
Szpatu ciężkiego 2     „ 2,5     „ 2,75    „
Żółtej chromowej 2     „ 1,5     „ 1         „
Ochry 0,5   „ 0,25    „ 2         „

Lak   pomarańczowy

 

l II III
Gęsłej terpentyny 2,75 kg. 2,75 kg. 2,75 kg.
Żywicy amerykańskiej 2,75 kg. 2,75  „ 2.75   „
Szelaku 1      „ 0,75  „ 0,75   „
Oleju terpentynowego 1      „ 1      „ 1       „
Ziemi infuzornej 1      „ 1.5    „ 2       „
Kredy 2      „ 2.5    „ 3       „
Pomarańczowo-żółtej chromowej 1      „ 1       „ 0,5     „
Pomarańczowej ochry 1      „ 1,5     „ 2        „

Lak fioletowy

 

I II III
Gęstej terpentyny 2,5 kg. 2.5 . kg. 2,5   kg.
Żywicy amerykańskiej 2,5   „ 2,5     „ 2,5    „
Szelaku 1„ 0,75    „ 0.75   „
Oleju terpentynowego 0,75 „ 1.5     „ 0,75   „
Ziemi infuzornej 1     „ 2        „ 2       „
Czerwieni enielskiej 2     „ 1        „ 2       „
Bieli ołowianej 1     „ 0,25    „ 1       „
Błękitu berlińskiego 0,25 „ 1.5      „ 0,25   „
Kredy 1     „ 1.5      „ 2       „
Szpatu ciężkiego 1.5   „ 2         „ 2       „

Lak czerwony

I II III IV V VI
Gęstej terpetyny 2 2,25 2,5 2 2,5 2,5
Żywicy amerykańskiej 2,5 2,75 2,5 2 2,5 2,75
Szelaku 0,5 0,75 0,5 1 1 0,75
Oleju terpentynowego 0,5 0,75 0,75 1 1 1
Ziemi infuzornej 0,5 1 1,5 1 1,5 2
Szpatu ciężkiego 2,5 2,5 3 _ _ _
Węglanu magnezu _ _ _ 1 1,5 2
Czerwieni anielskiej 1 1 1 _ _ _
Bolusu 0,5 0,5 0,5 _ _ _
Cynobru antymonowego _ _ 1,75 2,75 1,5
Karminu _ _ 0,1 0,1 0,1
Minji 0,5 0,5 0,5 _ _

Wartości podane w kg.

Lak brunatny

   I     II   III
Gęstej terpentyny 2     kg. 2,5    kg. 2,75  kg.
Żywicy amerykańskiej 2      „ 2,5     „ 3       „
Szelaku 1      „ 1        „ 1       „
Oleju terpentynowego 0,75  „ 0,75    „ 0.75   „
Ziemi infuzornej 1      „ i,5       „ 2       „
Szpatu ciężkiego 1      „ 1,5      „ 2       „
Brunatnej umbry 2      „ 2         „ 2       „

Lak niebieski

    I    II    III
Gęstej terpentyny 2     kg. 2   kg. 2,5   kg.
Żywicy amerykańskiej 2      „ 2    „ 2,5    „
Szelaku 0,5    „ 05   „ 0.5    „
Oleju terpentynowego 0,5    „ 0,5  „ 0,75   „
Ziemi infuzornej 1       „ 1     „ 1,25   „
Błękitu berlińskiego 0,5    „ 0,5   „ 0,5     „
Ultramaryny 1.5    „ 1      „ 1        „
Kredy 2       „ 2.5   „ 2,75    „
Szpatu ciężkiego 2       „ 3      „ 3,75    „

Lak czarny

    I   II    III
Gęstej terpentyny 2    kg. 2,5   kg. 2,75  kg.
Żywicy amerykańskiej 2     „ 2,5   „ 2,75   „
Szelaku 1     „ 1      „ 1        „
Oleju terpentynowego 0,75 „ 0,75  „ 0,75   „
Ziemi infuzornej 1     „ 1,5    „ 1        „
Szpatu ciężkiego 1,5  „ 2      „ 2,5      „
Czerni frankfurtskiej _     „ 2      „ 2         „
Sadzy 1     „ _       „ _         „

Lak zielony

          I         II         III
Gęstej terpetyny 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Żywicy amerykańskiej 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Szelaku 1 1 0,75 0,75 0,75 0,75
Oleju terpentynowego 1 1 1 1 1 1
Ziemi infuzornej 1,5 1,5 2 2,5 2,5 2,5
Błękitu berlińskiego 1,5 _ 1,5 _ 1,5 _
Żółtej chromowej 2,5 _ 2,5 _ 2,5 _
Ochry _ _ _ 0,5 _ 0,5
Zielonej chromowej 2 _ 2 _ 2
Szpatu ciężkiego 3 3 4 4 4,5 4,5

Wartości podane w kg.

Lak złoty

     I     II    III
Gęstej terpentyny 2      kg. 2,5   kg. 2.75 kg.
Żywicy amerykańskiej 2       „ 2,5    „ 2,5    „
Szelaku 1       „ 1       „  1      „
Oleju terpetynowego 0,75   „ 0,75   „ 0,75   „
Ziemi infozornej 1       „ 1       „ 1,5     „
Szpatu ciężkiego 1.5     „ 2       „ 2,5     „
Brunatnej umbry 0,75   „ 0,75   „ 0,75    „
Łyszczyku 1        „ 1       „ 1         „
Złotogłowia 0,5     „ 0,5       „ 0,5      „