A. GATUNKI SKÓRY

a) Skóra dębiona. Garbowanie korą drzewną stosuje się do ciężkich, grubych skór (wołowych i krowich). Tak otrzymana skóra ma czerwonawo-brunatne zabarwienie i daje się farbować tylko na ciemno, najlepiej barwikami anillinowemi. Używana jest na pasy transmisyjne, podeszwy, uprząż i t. p.
b) Ircha. Ten sposób garbowania polega na wyprawie skór tłuszczami (tranem) i obróbce mechanicznej, – wałkowaniu. Zabarwienie irchy jest jasno-żółte i nadaje się też lepiej do ciemnych kolorów.
c) Skóra biała. Zasada tego sposobu garbowania polega na wyprawie skór roztworami ałunów, które w nowszych czasach często zastępuje się przez inne sole glinkowe, jak siarczan lub octan glinki. Skóry białe, do których należy też i skóra glansowana (glacé), przyjmują przy farbowaniu najdelikatniejsze odcienie (por. dalej farbowanie skóry glansowanej).
d) Skóra natłuszczana. Sposób ten jest pośrednim między garbowaniem irchy i białej skóry, polega na użyciu ałunów i tłuszczów. Otrzymana skóra posiada dużą giętkość a farbuje się jak skóra glansowana.
e) Skóra garbowana minerałami (chromowa). Garbowanie solami żelaza lub chromu, a następnie silne natłuszczenie daje skóry mocne i odporne na wilgoć. Są to t. zw. skóry boksowe na wierzchy obuwia.