C. MYDŁA MIĘKKIE (SZARE)

Ług potasowy daje zawsze miękkie mydło. Ogólny przebieg fabrykacji jest następujący: Do tłuszczu dodaje się czwartą część całej ilości ługu (20° B.) i ciągle mieszając gotuje do zu­pełnego połączenia tłuszczu z ługiem, dodaje następnie tak dłu­go ługu, aż masa zacznie się klarować, i przy miernym ogniu gotuje dopóty, dopóki nie ścieka nitkami z mieszadła. Jeżeli kropla przy wystygnięciu mętnieje, to wskazuje to na obecność nadmiaru wody i konieczność dalszego gotowania; jeżeli kropla po wystygnięciu jest zupełnie klarowna, to do mydła można do­dać tę ilość ługu, która jest potrzebna, aby zrobić mydło silnie alkalicznem. W tym celu ług dodaje się bardzo powoli i 20 mi­nut po każdem dodaniu ługu kontroluje próbę. Jeżeli dokoła zim­nej przezroczystej kropli znajduje się ścisły pierścień mleczno-białego   koloru, to dodano dosyć ługu;   jeżeli zaś ukazuje się mętno-biały pierścień, który stopniowo pokryje przezroczysta poprzednio kroplę, to znaczy, że ługu wzięto za mało.

Mydło olejowe

Głównemi składnikami tego mydła są tran wielorybi, olej konopny, olej rzepakowy, olej lniany i kwas oleinowy, do których dodaje się czasem 10—15% żywicy.
Ług należy wziąć potasowy, do którego można dodać do 40% ługu sodowego; dla ściślejszych tłuszczów i mydeł zimowych bierze się mniej ługu sodowego. Mydło olejowe tworzy gęstą, galaretowatą masę, posiada silny połysk, ciemno zielony, bru­natny lub czarny kolor i osobliwy zapach. Mydło to można na­pełniać tak długo wodą, aż zawartość jej stanowić będzie po­łowę wagi całego mydła. Dla napełniania używa się najrozma­itszych rzeczy, najczęściej szkła wodnego, soli kuchennej i ału­nu, siarczanu potasu, a także i niedobrego kleju i krochmalu. Soli i ałunu używa się zwykle w stosunku 2 cz. soli na 1 cz. ałunu w postaci roztworu. 100 cz. oleju przeciętnie wydaje 230 — 250 cz. mydła, a przy napełnianiu klejem, szczególnie kroch­malem kartoflanym wydajność można doprowadzić do 300—360 cz., przyczem należy wziąć pod uwagę, że zaledwie dwie trzecie całej masy składają się z rzeczywistego mydła.

Mydło oleinowe

Otrzymuje się zwykle przez zmydlenie bielonego oleju palmowego i kwasu oleinowego ługiem potasowym, zawierającym 40—50% ługu sodowego.
Zwykle używa się 40-50% oleju palmowego z około 60% kwasu oleinowego (ewentualnie 30% kwasu oleinowego i 30% oleju lnianego) lub też 90% palmowego z 10% żywicy.

Angielskie białe mydło (miękkie)

24 1. miękkiej wody, 4 kg. zwyczajnego mydła, 4 kg. sody, 115 gr. żywicy, 115 gr. siarczanu sodowego, 60 gr. boraksu.
Wszystkie części składowe, żywicę w stanie rozdrobionym, nagrzewa się w odpowiednim kotle, aż do rozpuszczenia; następnie studzi przez pół, dodaje 30 gr. oleju sasafrasowego; po wystygnięciu otrzymamy dobre mydło domowe.