XI. FABRYKACJA LAKU

Głównemi częściami składowemi laków są: szelak (dla lep­szych gatunków musi być koniecznie bielony) i terpentyna, któ­ra stapia się przy możliwie niskiej temperaturze: Jako naczy­nia do topienia używa się żelaznych garnków emaliowanych w środku. Najpierw wkłada się w nie szelak, roztapia, ciągle mieszając płaską łopatką z twardego drzewa, następnie dodaje terpentynę i po dokładnem zmieszaniu tych substancji, cien­kim strumieniem, resztę materjałów. Gdy masa stanie się jed­nolitą, należy próbkę wylać na blachę i ostudzić, aby się przekonać, czy posiada wymaganą konsystencję. Po dodatnim wyni­ku próby, rozlewa się masę za pomocą łyżki do słabo nagrza­nych i wysmarowanych oliwą form blaszanych; nawpół ostygłe sztabki wyjmuje się z form, układa, w możliwie prostym kierun­ku na naoliwione płyty blaszane i wsuwa na chwilę do rozgrza­nego piecyka, aby ostre kanty sztabek stopiły się na okrągło. Naciska się wówczas dowolny stempel i zostawia, by ostygł.