Laki jasno szare

1.Wyborowe (I, II, III) i dobre (IV, V, VI)

I II III IV V VI
Terpentyny weneckiej 120 120 120 120 130 140
żywicy mastykowej 40 35 30 10 10 10
Szelaku bielonego 125 120 115 120 120 120
Oleju terpentynowego 16 16 16 16 16 16
Gipsu 25 35 45 25 35 45
Kredy 20 30 40
Bieli cynkowej 70 70 70 70 70 70
Ultramaryny 1 1 1
Sadzy 3 3 3 3 3 3

2. Zwyczajne:

I II III
Terpentyny zwyczajnej 135 145 155
Białej żywicy 70 75 85
Szelaku 100 100 100
Oleju terpentynowego 15 15 15
Szpatu ciężkiego 25 35 45
Ziemi infuzornej 25 30 35
Bieli cynkowej 70 70 70
Sadzy 5 5 5