Laki jasne błękitne

1. Dobre.  a)

I 11 III
Terpentyny weneckiej 130 145 155
Szelaku bielonego 120 120 130
Oleju terpentynowego 12 12 12
Kredy 40 60 65
Ziemi infuzornej 40 60 65
Ultramaryny 55 55 55
Bieli cynkowej 15 15 15

b)  70 cz. szelaku bielonego, 60 cz. terpentyny, 35 cz. czystej jasnej żywicy świerkowej, 10 cz. magnezji, 20 cz. kredy, 20 — 25 cz. błękitnego barwika (dla jasnych gatunków jasna ultramaryna lub błękit górski, dla ciemniejszych błękit berliń­ski.)

2.   Zwyczajne:

I II III
Gęstej terpentyny 142 150 166
Szelaku 110 110 110
Kalafonji 80 95 100
Oleju terpentynowego 20 20 20
Kredy 44 60 68
Gipsu 40 60 72
Węglanu magnezji 50 55 60
Ultramaryny 55 55 55
Bieli cynkowej 15 15 15