N. FARBY DO STEMPLI

a)   Rozpuszczalne:
1. Przygotowuje się je w bardzo prosty sposób, używając
barwików anilinowych najlepiej rozpuszczalne w wodzie niebieskiej. Barwik rozciera się z taką ilością gliceryny, aby powstała syropowata masa, którą nakłada się zapomocą pendzla jedno­stajnie na gładkie miękkie sukno i rozciera równocześnie małą płytką drewnianą. Jednorazowe pokrycie małego kawałka sukna wystarcza, aby zapomocą stempla kauczukowego można było zro­bić kilkaset ładnych odbitek. Dla samobarwiących stempli nale­ży farbę zrobić rzadszą. Dobre są następujące przepisy: W 5 kg. gliceryny rozpuszcza się dla niebieskiej 60 gr. niebieskiej anilinowej; dla czerwonej — 60 gr. eozymy; dla zielonej — 60 gr. zielonej kwaśnej.
2.   1 cz. krystalicznej, tak zwanej czerwonawej fioletowo-anilinowej rozpuszcza się w 30 cz. spirytusu i do roztworu do­daje 30 cz. gliceryny.
3.    W 20 cz. octu, 10 cz. spirytusu winnego i 70 cz. gliceryny rozpuszcza się jakikolwiek barwik anilinowy i tylko dla eozyny zamiast octu używa się wody.
4.    16 cz. stałej niebieskiej lub czerwonej farby anilinowej, 80 cz. wody destylowanej, 7 cz. gliceryny, 3 cz. syropu
5.    Buteleczkę szklaną napełnia się do ¾ gliceryny, dodaje tyle rozpuszczalnej w wodzie aniliny, aby otrzymać gęstą masę. Następnie stawia się buteleczkę do kąpieli piaskowej i przy ciągłem mieszaniu nagrzewa, aż zawartość zaczyna się prawie gotować, fiołkowa, zielona, niebieska, brunatna, eozyna i korallina rozpuszczają się już w letniej glicerynie, a fuksynę trzeba kilka minut gotować. Otrzymaną w ten sposób syropowata ma­sę rozciera się zupełnie cienko na flaneli lub skórze. Ponieważ gliceryna nigdy prawie zupełnie nie wysycha, więc dobrze na­tarta poduszka do stempli może służyć lat kilka.
b)    Dla znaczenia drzew:
Rozciera się sadze z naftą. Masa ta jest zupełnie trwałą przy wszelkiej pogodzie, może więc być bardzo dobrze użytą dla stempli do numerowania drzew.
c)  Czarne:
1.   Naprzód rozpuszcza się 4 cz. gumy w 3 cz. wody, roztwór ten miesza z 4 cz. gęstej gliceryny i rozciera dokładnie w moź­dzierzu porcelanowym z 10 cz. sadzy. Dla delikatnie grawerowanych stempli zwiększa się ilość sadzy, aby otrzymać trochę gęstszą farbę. Farba ta nie rozmazuje się i daje ładne odbitki.
2.   Bez oleju. 100 cz. czerni tarninowej rozpuszcza się w mieszaninie 100 cz. wody i 200 cz. gliceryny, podgrzewając w kąpieli wodnej lub piaskowej przy ciągiem mieszaniu.
3.  Niezniszczalna. 16 cz. gotowanego pokostu lnianego, 6 cz. najlepszych sadzy i 2—5 cz. chlorku żelaza rozcieńcza się około 0,12 cz. (waga całej masy) gotowanego pokostu lnianego.
d)   Nieschnąca:
Barwniki anilinowe rozpuszcza się w następującym stosun­ku: 2 cz. fuksyny, 1 cz. alkoholu (96%), 8 cz. olejku goździko­wego. Dla fioletowej farby używa fioletową metylową, dla zie­lonej — zieloną dla niebieskiej — równe części poprzednich, dla czarnej —fioletową i pomarańczową.
e)  Trwała (można myć).
Po 10 cz. koperwasu miedzianego i chlorku aniliny rozciera się subtelnie każde oddzielnie, następnie dokładnie miesza ra­zem, dodając jeszcze 10 cz. dekstryny. Mieszaninę rozciera się z 5 cz. gliceryny i taką ilością wody, aby powstała gęsta, jedno­stajna masa która nadaje się do użycia przy pomocy szablonu i twardego pendzla. Tworzy się przytem na włóknie czerń anilininowa, która nie schodzi nawet przy gotowaniu.
f)   Dla znaczenia tkanin (marki fabryczne i nazwy).
10 cz. wody destylowanej, 10 cz. octu drzewnego, 10 cz. al­koholu, 70 cz. glirceryny i dowolna farba: 8 cz. niebieskiej, fio­letowej metylowej, 4 cz, nigrozyny. Farbą naciera się podu­szkę a stemplem przenosi na towar.
Następujący przepis czyni poduszkę zbyteczną i daje pastę, którą odrazu można zwilżać stempel: 30 do 40 cz. gliceryny na­syconej zupełnie odpowiednim barwikiem, nie mieszając stapia się na kąpieli wodnej z 10 cz. kleju, który pęczniał w przeciągu 24 godzin i został dobrze osuszony, aby uniknąć piany; wodę odparowuje się i masę wylewa w odpowiednie formy.
f)    Farba, która stanowi zarazem i poduszkę.
35 gr. żelatyny japońskiej, Tjen-Tjian, gotuje się do rozpu­szczenia z 3000 gr. wody, w gotującym stanie przecedza przez flanelę, miesza z 600 gr. gliceryny i wyparowuje do 1000 gr.; 100 gr. tej masy zmieszanych z 6 gr. fioletowej metylowej 3B, albo 8 gr. eozyny BBN, albo 8 gr. niebieskiej phenolowej 3F, albo 5 gr. zielonej D, albo 10 gr. nigrozyny, daje odpowiednie poduszki do stempli, które wylewa się w płaskie skrzynki blasza­ne, obciąga cienkim muszlinem i, wrazie, gdy powierzchnia zbyt wysycha, zwilża wodą lub gliceryną.