Laki żółte

1. Wyborowe:

I II III
Terpentyny weneckiej 170 185 185
Szelaku bielonego 150 150 140
Oleju terpentynowego 10 10 12
Gipsu 80 95 10
Żółtej chromowej 110 110 110

2. Dobre:
76 cz. szelaku bielonego, 85 cz. terpentyny, 45 cz. żywicy świerkowej, 18 cz. magnezji, 25 cz. żółtej chromowej.
Przez dodanie cynobru lub czerwonej chromowej można otrzymać wszystkie odcienie, od pomarańczowego do czer­wonego.
3. Zwyczajne:

I II III
 Terpentyny weneckiej 190 190 195
 Szelaku 110 110 105
 Gipsu 55 70 85
 Węglanu magnezu 110 130 140
 żółtej mineralnej 75 85 85
 Oleju terpentynowego 15 15 15
I II III
 Gęstej terpentyny 160 165 170
 Szelaku 80 80 80
 Gipsu 70 80 90
 Szpatu ciężkiego 50 65 70
 Oleju terpentynowego 10 10 10
 żółtej chromowej 65 65 65