Laki czarne

1.   Wyborowy:

I II III
Gęstej terpentyny 150 165 170
Szelaku rubinowego 150 150 150
Oleju terpentynowego 12 12 12
Gipsu 20 35 50
Sadzy olejnych 25 25 25

2. Dobre:

I II III
 Gęstej terpentyny 140 155 160
Szelaku rubinowego 120 120 120
Oleju terpentynowego 12 12 12
Gipsu 40 50 70
Ziemi infuzoryjnej 20 35 42
Sadzy 40 40 40

3. Zwyczajne:

I II III
Gęstej terpentyny 140 150 160
 żywicy 70 85 100
Ziemi infuzoryjnej 15 25 30
Czerni ziemnej 60 60 60
 Szpatu ciężkiego 30 45 55
 Szelaku rubinowego 120 120 100
 Oleju terpentynowego 15 15 20
 Gipsu 80 40 45

4.   a)   480 cz. szelaku, 520 cz. terpentyny, 460 cz. żywicy świerkowej, 280 cz. kredy, 80 cz. sadzy angielskich.
b)   680 cz. szelaku, 360 cz. terpentyny, 300 cz. żywicy, świerkowej, 15j0 cz. kredy. 320 cz. czerni kostnej, 200 cz. smoły asfaltowej.