E. MYDŁA TOALETOWE

Przygotowanie podstawowej masy mydlanej
dla fabrykacji mydeł toaletowych

a)    Przez zmydlanie

Do przygotowania masy podstawowej dla mydeł toaletowych, fabrykowanych sposobem zmydlania, używa się zwykle szmalcu w połączeniu z olejem kokosowym, z gatunku: prima-kochinchino-kokosowy. Szmalec musi być zupełnie świeży a oczyszcza go się następującym sposobem: myje się kilka razy zimną wodą, następnie kroi na kawałki wrzuca do płóciennego worka, który zawiesza się w kotle z wodą, nagrzaną do wrzenia. Przeciekanie tłuszczu przyśpiesza się przez lekkie naciskanie worka, który po pewnym czasie można usunąć. Większa część znajdujących się w szmalcu tkanek roślinnych pozostaje w worku. Następnie na każde 100 kg. tłuszczu dodaje się 400—500 gr. soli kuchen­nej i 100—200 gr. sproszkowanego ałunu, w przeciągu ¼ go­dziny wodę silnie gotuje, przy ciągłem mieszaniu, a następnie zmniejsza ogień w ten sposób, aby tłuszcz mógł się zebrać na powierzchni. Pianę z powierzchni usuwa się i szmalec, filtruje przez płótno do czystych antałków, w których zastyga. Oczy­szczony takim sposobem szmalec można przechowywać   przez dłuższy czas bez żadnych zmian, lecz lepiej jaknajszybciej prze­robić na mydło.
Mydło wytwarza się przez wspólne zmydlenie szmalcu i ole­ju kokosowego, tego ostatniego bierze się 5—20% ilości szmal­cu. Dodatek oleju kokosowego czyni mydło tańszem i daje moż­ność większego napełniania wodą.
Zmydlanie wykonuje się w zwykły sposób, zwracając szcze­gólną uwagę na to, aby mydło nie zawierało wolnego ługu. W tym celu wysala się mydło kilka razy solą kuchenną lub też mocnym ługiem sodowym.
Oprócz szmalcu i oleju kokosowego, do przygotowania mydla podstawowego używa się także łoju, oleju palmowego i mie­szaniny tych tłuszczów; lecz zawsze szczególną uwagę zwracać należy na to, aby do użytku wzięte były dobrze oczyszczo­ne tłuszcze, bez nadmiaru ługu.

b)   Przez mieszanie

Sposób ten obecnie najczęściej używamy do przygotowania mydła toaletowego, daje możność wykonania zmydlenia, farbowania i perfumowania mydła w jednej fazie, pozostaje tylko mydło rozdzielić i wycisnąć w odpowiednie formy. Do przygotowania mydła tym sposobem używa się wyłącznie oleju kokosowego, oczywiście oczyszczonego, i zmydla zapomocą mocnego ługu sodowego przez mieszanie przy niskiej temperaturze. Aby gotowe mydło nie zawierało wolnego ługu, trzeba dokładnie oznaczyć stosunek tłuszczu i ługu, w tym celu zawsze dobrze jest wykonać małą próbę przedwstępną, zmydlając małą ilość oleju kokosowego z ściśle odważoną ilością ługu.
Gdy proces zmydlenia zaszedł już tak daleko, że zawartość kotła tworzy jednostajną masę takiej konsystencji, że już trud­no jest mieszać, dodaje się barwiki i pachnące substancje i przez długie mieszanie rozrzedza je możliwie równomiernie. Ponieważ mieszanie ręką przedstawia bardzo uciążliwą pracę, zaleca się używanie kotła, zaopatrzonego w mechaniczne mie­szadło.
Jeżeli się chce mydło zawarte w kotle farbować lub perfu­mować na kilka gatunków, to klej mydlany rozlewa się w różne formy, a zawartość każdej formy można farbować i perfumo­wać w dowolny sposób.
Jak już było powiedziane wyżej, mydła kokosowe dają się bardzo silnie szlifować lub napełniać, t. j. znoszą one bardzo znaczny dodatek wody, nie tracąc twardości. W celach przygo­towania lepszego mydła toaletowego nie należy jednak stoso­wać zbyt dużego napełniania, gdyż takie mydło szczególniej przy dłuższem leżeniu, wskutek wyparowania dużej części wody, kurczy się i traci swój ładny wygląd.

c)    Przez przetapianie

Zwyczajne mydło kraje się na małe kawałki (drutem) i kła­dzie do kotła, który stoi w drugim napełnionym wrzącą wodą, lub nad parą. Do mydła dodaje się tak długo wodę, aż osiągnie odpowiednią konsystencję; nalewa następnie w formy, w któ­rych miesza z barwiącemi i pachnącemi substancjami.
Dość wody zależy od gatunku mydła; twarde mydła łojowe wymagają większej ilości wody, niż inne mydła, które już wsku­tek fabrykacji zawierają dużo wody. Otrzymane mydło po wy­stygnięciu powinno być dosyć twarde, lecz łatwo dawać pianę.
Jeżeli mydło jest tak zanieczyszczone, że nie można go bez­pośrednio używać, to topi się go z większą ilością wody (50— 60% wagi mydła), wysala i gotowe mydło gotuje na czysto.