Laki ciemno szare

1. Wyborowe (I, II, III) i dobre (IV, V, VI):

I II III IV V VI
Terpentyny weneckiej 120 120 120 120 130 140
Żywicy mastykowej 80 85 80 10 10 10
Szelaku bielonego 125 120 115 120 120 120
Oleju terpentynowego 16 16 16 14 14 14
Gipsu 25 85 45 25 85 45
Kredy 20 30 40
Sadzy 8 8 8 5 6 5
TJltmaryny 8 3 3
Bieli cynkowej 70 70 70 70 70 70

2. Zwyczajne:

I II III
Gęstej terpentyny 135 145 155
Białej żywicy 70 75 80
Szelaku 100 100 100
Oleju terpentynowego 15 15 15
Ziemi infuzornej 25 85 45
Kredy 25 35 45
Bieli cynkowej 70 70 75
Czerni ziemnej 10 10 10